First Hotels AB (publ) - Årsredovisning och Koncernredovisning för räkenskapsåret 2023

First Hotels AB rapporterar enligt finansiell kalender årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023 efter beslut från styrelsemöte som hölls idag, den 31 maj 2024.
Årsredovisningen finns på bolagets hemsida tillsammans med fullmaktsformulär, www.firsthotelsab.com