Vår affärsmodell

First Hotels AB är en skandinavisk ledande hotellkedja som i över 30 år har levererat unika och minnesvärda hotellupplevelser till gäster i Norge, Sverige och Danmark. Vår solida affärsmodell gör First Hotels till en attraktiv investering i hotellbranschen.

Affärsmodell med diversifierade intäktsströmmar

First Hotels verkar inom tre affärsområden: Franchise, Operations och Property. Varje område spelar en avgörande roll för att säkerställa framgång och stabilitet för vår verksamhet.

First Franchise: Med ett starkt hotellvarumärke och ett attraktivt koncept erbjuder vi hotellägare en unik plattform för att växa sin verksamhet. I grunden finns en solid affärsmodell baserad på royalty fee. För hotellägare som vill nyttja skalfördelar men inte marknadsföra sig under First Hotels varumärke har vi tagit fram konceptet First Partner Collection som bygger på en flexibel affärsmodell där vi tar en del av den intäkt som First Hotel genererar. På så vis minskar vi såväl insteget som risken för den hotellägare som vill inleda ett partnerskap. 

First Operations: Med vår långa erfarenhet kan vi driva hotell med hög effektivitet och kundnöjdhet. Inom First Operations driftar vi hotell där nöjda och återkommande hotellgäster är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas.

Property: Genom robusta fastighetsinvesteringar skapar vi nya affärsmöjligheter för First Hotels och en solid grund för lönsam tillväxt. Genom att utveckla och hyra ut fastigheter till hotellverksamhet har vi ytterligare diversifierat vår portfölj och skapat nya typer av intäktsströmmar.

Vår tredelade affärsmodell gör det möjligt för First Hotels att blomstra i den konkurrensutsatta hotellbranschen, leverera minnesvärda upplevelser och samtidigt säkerställa operativ flexibilitet och strategisk fastighetsförvaltning.

 

 

Vår strategiska hotellportfölj

First Hotels fokuserar på medelstora hotell med stark lokal förankring. Våra hotell sträcker sig från Malmö till Kiruna i Sverige, vi finns också på strategiskt viktiga platser i Norge och Danmark.

Varumärket First Hotels® är positionerat i ett mellanklassegment på den nordiska marknaden och riktar sig mot följande kategorier:

  1. Lokala Profilhotell: Medelklasshotell med 50-100 rum, stark lokal identitet och belägna främst i landsortsstäder.
  2. Varumärkesanknutna Stadshotell: Medelklasshotell med 100-150 rum i större städer, som erbjuder konkurrenskraftiga priser och service för att möta marknadens behov.
  3. Oberoende Hotell med förbättringspotential: Medelklasshotell med 100-150 rum utan varumärkesanslutning som vill förbli oberoende. Här erbjuder First Hotels tjänster som distribution, digital plattform och systemdrift för att optimera verksamheten.

Våra strategiska fördelar

Med lång erfarenhet har First Hotels AB skapat en rad strategiska fördelar som blir tillgängliga för våra partners. 

  1. Effektiv Drift och Teknikanvändning: Genom en mindre organisation och fokus på teknisk innovation kan vi erbjuda högkvalitativa lösningar till våra franchisepartners till ett attraktivt pris.
  2. Flexibilitet: Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade till varje kunds unika behov och önskemål, utan behov av stora investeringar.
  3. Lokal anknytning: Vår slogan "Your Local Hotel" genomsyrar vår strategi, där vi utnyttjar varje hotells unika styrkor och skräddarsyr marknadsföring och partnerskap utifrån lokala förutsättningar.
  4. Tjänsteerbjudanden: Vi tillhandahåller distributionstjänster, revenue management, inköp, IT-support och strategier för sociala medier för att optimera våra franchisetagares verksamhet.
  5. Värde för Franchisetagare: Våra franchisetagare kan förvänta sig stark distribution, strategiska försäljningsavtal, lojalitetsprogram, lägre inköpskostnader, harmoniserade riktlinjer och omfattande marknadsföring.
  6. IT-plattform: Vi erbjuder en konkurrensfördel genom vår IT-plattform och support som skapar enkelhet och effektivitet för våra franchisetagare.