Affärsområden

Tre starka affärsområden

First Hotels erbjudande och verksamhet är indelad i tre starka affärsområden: Franchise, Operations och Property. Varje område spelar en avgörande roll för att säkerställa framgång och stabilitet för vår verksamhet. Våra affärsområden gör det möjligt för First Hotels att blomstra i en konkurrensutsatt hotellbransch, leverera minnesvärda upplevelser och skapa starka partnerskap med fristående hotellägare.

De tre affärsområdena fungerar såväl fristående som integrerade vilket skapar en unik flexibilitet för våra kunder och partners. Hög effektivitet och skalbarhet kännetecknar alla våra affärsområden, på så vis lägger vi grunden till en framgångsrik verksamhet där den nöjda hotellgästen alltid står i fokus.

Image (2)

Franchise

Med ett starkt hotellvarumärke och ett attraktivt koncept erbjuder vi hotellägare en unik plattform för att växa sin verksamhet.

Läs mer
Reception First Hotel Planetstaden Lund 1

Operations

Med vår långa erfarenhet kan vi driva hotell med hög effektivitet och kundnöjdhet.

Läs mer
Planetstaden Property

Property

Genom robusta fastighetsinvesteringar skapar vi nya affärsmöjligheter för First Hotels och en solid grund för lönsam tillväxt.

Läs mer