Property

First Property skapar en diversifiering som är attraktiv för investerare och som särskiljer First Hotels från våra konkurrenter. First Property skapar dessutom skalfördelar och affärsmöjligheter för övriga affärsområden inom First Hotels.

Genom robusta fastighetsinvesteringar skapar vi nya affärsmöjligheter för First Hotels och en solid grund för lönsam tillväxt.

Att investera i attraktiva hotellfastigheter med låg risk har flera fördelar. Fastighetsinnehaven gör vår verksamhet mer robust med fasta solida tillgångar, detta särskiljer oss från de flesta franschiseaktörer. Att äga och utveckla hotellfastigheter är dessutom en stor tillgång för våra övriga affärsområden där synergierna är stora i form av skalfördelar och kostnadsbesparingar. Genom First Property blir vårt affärserbjudande till hotellägare komplett, och för dig som investerar skapar det en trygghet när du väljer att investera i First Hotels.

Planetstaden Property